Foosball Magazin - Oficiální fotbálkový web spolku Foosball Severní Čechy

Dne 30.8. se v Lounech uskutečnila další Valná hromada Spolku Foosball Severní Čechy (Dále jen FSČ) a to ve fotbálkovém klubu Kapitán... Prezentace ke stažení uvnitř článku.

>> Prezentace z Valné hromady zde (PowerPoint) <<

Valné hromady se zúčastnilo 11. ze 17 kapitánů družstev, a také proto byla Valná hromada usnášeníschopná. Dohromady nás bylo cca 20 (hráčů a kapitánů). Agenda byla pestrá, hodně se diskutovalo a po dvou hodinách byl konec.

Když minu poslední bod, kterým byla volná diskuse, bylo představeno nové logo FSČ ve čtyřech variantách a dále se hlasovalo o těchto záležitostech.

1) Systém ligových soutěží

A) Ligový pohár

Tentokrát se již nebude hrát několik hracích nedělí, ale celý ligový pohár družstev se odehraje v jeden den na jednom místě formou turnaje. Vítěz se kvalifikuje na MČR Družstev.

Hlasování

10 Pro

0 Proti

1 se zdržel

Tzn. Že příští rok (resp. v období po dohrání Základní části ligových soutěží) hrajeme FSČ Pohár v jeden den. Pohár je dobrovolný a družstva se musí přihlásit 14 dní předem formou emailu. Podrobnosti o datu konání a herním systému budou zveřejněny později.

B) Systém ligy

Rada FSČ přišla s návrhem rozdělit za rok ligové soutěže na první, druhou a třetí ligu.

A to tak, že v první lize bude vždy 6 družstev, ve druhé 6-10, pokud bude družstev více, vznikne druhá liga také o 6 družstvech a zbytek – minimálně 5 družstev bude hrát ligu třetí.

Hlasování

10 pro

1 proti

0 se zdrželo

Tzn., že od sezóny 2021/2022 bude v první lize jen 6 družstev, pokud vznikne liga druhá a třetí, to záleží na počtu přihlášených. (Aby vznikla 3. liga musíme mít družstev 17 a více).

O systému letošních ligových soutěží (1. liga 8 družstev, 2. liga 10 družstev) Vás, kdož jste nebyli na VH, budeme informovat v nejbližší době.

2) Hrací dny 

Byl zde návrh, aby si každé družstvo vybralo hrací den domácích zápasů pá – ne.

Hlasování

Pro 1
Proti 10
Zdržel se 0

Tzn. Oficiální hrací den je vždy neděle, pokud se kapitáni obou týmů nedohodnou jinak.

3) FSČ VS. Corona

Pokud opět dojde k omezení návštěvnosti hracích míst, kapitáni hlasovali pro to, zda se bude v soutěži dále pokračovat v hracích místech (Kapitán Klub Louny, Bowling Bílina a Motorest Duchcov), o kterých víme, že tam budeme mít možnost hrát. Je možné, že hracích míst bude i více.

Hlasování

Pro 9

Proti 1

Zdržel se 1

Tzn. Ligové soutěže budou pokračovat i pokud nastanou další omezení. Na těchto hracích místech budou posilněny kapacity stolů, aby se tam mohlo hrát co nejvíce. Zároveň na těchto místech budou k dispozici dezinfekční a hygienické prostředky pro čištění madel a stanoven maximální počet hráčů ve stejný čas na jednom hracím místě.

>> Prezentace z Valné hromady zde (PowerPoint) <<

 


Za finanční podpory města Bílina
sponzor: město Bílina

1. Liga FSČ